Sharhlar

To'g'ri chiziqlar

To'g'ri chiziqlar


Ikkala chiziqqa tikilib qarang ... ular parallel chiziqlar deb o'ylaysizmi?

Qaror

Garchi ular shunday ko'rinmasa ham, ular bir tekis va mutlaqo paralleldir, nima sodir bo'ladi, bizning ko'zlarimiz aldamoqda. Qora doira qoldiradigan pastki qismning ingichka chiziqlari bizni eng qalin ikkita chiziqning markaziy qism bilan ajratilganligi haqidagi tasavvurga olib keladi.